Biziň hödürleýän zatlarymyz

Aýratyn önümler

Hekaýamyz

Ningbo Byring Shoes Co., Ltd. aýakgap öndüriji.2007-nji ýylda döredilen Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýär. Şu wagta çenli tejribeli, ökde we innowasiýa öndüriji we eksportçy bolup ýetişen 1000-den gowrak stil aýakgabyny ösdürdik.

Esasy önümlerimiz dykyz aýakgaplar, aýakgaplar (Birken aýakgaplary) we ýapyk aýakgaplar, gar aýakgaplary.Aýakgap söwdasy bilen 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, öňdebaryjy bolduk

Koprak oka

Täze gelenler

Bizi yzarla